Koučings

Profesionāls treneris palīdz bērna–vecāku–trenera komandai sadarboties efektīvāk, veicinot līdzsvaru un labsajūtu visās dzīves jomās. Mēs apzināmies, ka sports nav vienīgais dzīves aspekts, un cenšamies ne tikai uzlabot fizisko veselību, bet arī attīstīt kluba audzēkņu gribu, patstāvīgu domāšanu un pašmotivāciju. Mūsu mērķis ir veicināt pašattīstību un neatkarību, rosinot augt un saglabāt mērķtiecību, atbildību par savu rīcību ne tikai sporta zālē, bet arī ārpus tās.
Tāpēc mūsu treneri bērniem parāda pašmotivācijas vērtību un veido iekšēju vēlmi būt neatkarīgiem un veiksmīgiem. Mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi mainīt attieksmi pret neveiksmēm, jo neveiksmes ir dabiska un svarīga izaugsmes un mācīšanās sastāvdaļa. Bērniem jāiemācās tikt galā ar kļūdām, jāsaprot to cēloņi, jāidentificē veidi, kā tās izlabot, un jāapzinās, kas viņiem jāmācās un kādas prasmes jāattīsta.

Tomēr kļūdas nav vienīgais šķērslis. Ir svarīgi attīstīt spēju pareizi izturēties arī pret uzvaru, jo cilvēki un komandas, kas ir pieradušas sekot līdzi citu cilvēku rezultātiem, uzvaru var uztvert kā galamērķi. Ir svarīgi ļaut sev izbaudīt uzvaras sajūtu, bet turpināt virzīties uz priekšu, nekļūstot pašapmierinātam un apsēstam ar pagātnes sasniegumiem, nesalīdzinot sevi ar citiem, bet gan turpinot tiekties uz personisko mērķu sasniegšanu.

Lai gūtu panākumus, mēs vienlaikus strādājam ar bērniem, treneriem un vecākiem.

  • Darbs ar bērniem ietver gatavošanos sacensībām, komandas saliedētības veidošanu un amatieru sportistu atbalstīšanu. Tā ir sakāves un uzvaru pārvarēšanas, motivācijas un pašregulācijas uzturēšanas stratēģija un darbs, kas vērsts uz veselīga dzīvesveida veidošanu pašmotivācijas attīstībai sportā, mācībās un dzīvē. Turklāt ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību darbam ar pusaudžiem, jo, kā liecina statistika, lielākās neveiksmes notiek pusaudža gados, 14–15 gadu vecumā, kad mainās prioritātes un intereses. Mēs palīdzam saprast, kā pusaudžus noturēt sportā neskatoties uz vēlmi izklaidēties un pavadīt laiku kopā ar draugiem, palīdzam pārvarēt identitātes krīzi, iesakot, kā izprast savus motīvus, lēmumus un vēlmes, noskaidrojot, vai viņus skar tikai īslaicīga situācija un emociju uzliesmojums, vai tās ir jaunas vadlīnijas, ar kurām mēs varam strādāt kopā.
  • Sadarbība ar treneriem ir ļoti svarīga, lai noteiktu, kas ir jātrenē komandā, un noteiktu atsevišķu bērnu potenciālu. Strādājot kopā ar koučiem, treneri var izvirzīt skaidrus mērķus un uzdevumus komandai un atsevišķiem bērniem. Treneriem ir svarīgi saglabāt savu motivāciju, lai viņu darbs nebūtu mehānisks un rutīnas pilns. Mēs nodrošinām viņiem jaunas tehnikas un metodes darbā ar bērniem, īpašu uzmanību pievēršot bērna iesaistīšanai procesā un partnerības un sadarbības sajūtas veidošanai komandā. Izmantojot pašidentifikācijas metodes, mēs cenšamies paplašināt bērnu iespējas un palielināt viņu iesaistīšanos procesā, nevis paļauties uz spiedienu un piespiešanu. Tas palīdz attīstīt pašmotivāciju un uzlabot rezultātus, jo bērns sevi redz ne tikai kā studentu vai komandas biedru, bet gan kā neatkarīgu cilvēku. Izmantojot šo pieeju, mūsu mērķis ir dot iespēju treneriem efektīvi ietekmēt un uzlabot komandas sniegumu ar bērna pašnoteikšanos.
  • Sporta klubā “Sharky” mēs saprotam, ka būt vecākiem nav viegli. Audzinot bērnu, jāņem vērā daudzi faktori, un viens no svarīgākajiem ir viņa unikālo interešu un personības izpratne un pieņemšana. Mūsu ekspertu grupa cenšas palīdzēt vecākiem tikt galā ar šiem izaicinājumiem un atrast jaunas pieejas audzināšanai. Regulāri rīkojam vecāku sapulces, kurās apspriežam un demonstrējam jaunas mijiedarbības metodes ar bērniem un viņu atbalstu. Viens no mūsu programmas galvenajiem aspektiem ir mācīt vecākiem atbrīvoties no pilnības spiediena, nevainot bērnus viņu neveiksmēs un pareizi atbalstīt bērna uzvaras. Mēs uzskatām, ka, izmantojot šo pieeju, vecāki var radīt bērnam pozitīvāku un atbalstošāku vidi, kas var radīt lielākus panākumus un sasniegumus.