Sporta klase

Licencētā programma “Vitālo iemaņu apguve
un vispusīgās fiziskās attīstības uzlabošana”

Bērna harmoniskās attīstības pamatā jābūt regulārai daudzpusīgai fiziskai slodzei. Tā veicina orgānu sistēmas un visa ķermeņa pareizu veidošanos, skaistu stāju, intelektuālās attīstības koeficienta (IQ) paaugstināšanu, pašpārliecību, sevis organizēšanu. Tas ir pamats veiksmīgai dzīvei! Tas ir īpaši aktuāli vispārējās hipodinamikas laikmetā un uztura struktūras izmaiņām (pasliktināšanos), kas noved pie mūsdienu civilizācijas (aptaukošanās, sirds un asinsvadu sistēmas, cukura diabēta, onkoloģijas) slimībām. Jau jaunākā skolas vecuma bērnam jāiemācās pārvaldīt savu ķermeni - peldēt, lēkāt, skriet, stāvēt uz slidām/skrituļslidām, braukt ar velosipēdu, slēpot, spēlēt badmintonu, tenisu, galda tenisu. Īpaši labi būtu, ja daudz ko no tā viņš apgūtu kopā ar saviem vecākiem, bet tā ne vienmēr notiek.

Bieži, sekojot savām ambīcijām, vecāki aizved mazu bērnu uz sporta sekcijām. Bērni, ar vēl nenostabilizētu stāju, ar vājam saitēm un kauliem, ar locītavu hipermobilitāti sāk nodarboties ar kādu sporta veidu, bieži vien nelīdzsvarotu un asimetrisku. Treneri gandrīz uzreiz sāk bērnu specializēt šajā konkrētajā sorta veidā, t.i. mācīt viņam tehniskās iemaņas šajā sportā, turpretī trenera uzdevums šajā vecuma posmā ir iemācīt bērnam pamatspējas un stabilizēt muskuļu korseti. Tā vietā, lai trenētu sitienus, metienus, bumbas pārraides paņēmienus, būtu lietderīgi iemācīt pareizi skriet, rāpties, rāpot, lēkāt, grūst, vilkt, lēkt un, protams, iemācīt mijiedarbību ar sāncensi vai komandas biedru izmantojot kustīgās spēles. Vērojot problēmas ar balsta un kustību aparātu jaunajiem sportistiem, sporta ārsti iesaka viņiem meklēt papildus fiziskās sagatavotības nodarbības, lai novērstu agrās specializācijas kļūdas. Bet tādus piedāvājumus nav iespējams atrast! Treneri strādā, lai sasniegtu sportā rezultātus, medaļas, lai apmierinātu vecāku ambīcijas, sporta funkcionāru un sponsoru prasības. Tiek piedāvātas individuālas nodarbības, bet tas jau ir cits finansējums.

Ja specializāciju noteiktā sporta veidā uzsākt līdz 10 gadu vecumam, sekas var būt šādas:
 • ➢ vienpusēja sagatavotība, kas atbilst konkrētajam sporta veidam;
 • ➢ nav pietiekami attīstītas galvenās kustības, kas nepieciešamas sportā, ātrumā un koordinācijā (veiklība, līdzsvars) - sporta ābece;
 • ➢ paaugstināta traumu iegūšanas iespēja;
 • ➢ agrāks fiziskais un psiholoģiskais izsīkums (izdegšanas sindroms) kā agras līdzdalības sacensībās sekas un pareiza treniņu procesa izstrādes trūkums.

Programmas aktualitāte

Vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) ir pamats bērna sekmīgai turpmākai attīstībai. Kopējā fiziskā sagatavotība ir viens no svarīgākajiem pamatiem kustības prasmju veidošanā, ja skolotājs vēlas, lai bērna fiziskā attīstība notiktu ilgtermiņā. Bez pietiekamas vispārējās fiziskās sagatavotības sportā kustību prasmes attīstās lēni. Vispārējā fiziskā sagatavotība ir svarīga, lai apgūtu sporta tehniku un sporta paņēmienus taktiskajās situācijās. Fiziskās aktivitātes intensitāte un biežums vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem nosaka to, cik bērns būs aktīvs visu savu turpmāko dzīvi, kas savukārt ietekmē viņa fizisko un psihisko attīstību un iespējamos sasniegumus sportā.

Programmas mērķis

Uzlabot bērna fiziskās īpašības atbilstoši viņa vecuma grupai, stimulēt un sagatavot viņu aktīvam dzīvesveidam, vienlaikus izvērtējot tā spējas konkrēta sporta veida izvēles perspektīvā. Sekot,lai bērnam pareizi veidojas stāja , stiprināt mugurkaulu.

Programmas uzdevumi
 • 1. Attīstīt bērnu fiziskās īpatnības atbilstoši vecuma grupai.
 • 2. Uzlabot bērna sagatavošanu pakāpeniski pieaugošajai fiziskai slodzei.
 • 3. Laikus atpazīt un novērst problēmas ar fizisko veselību, novērst nepareizas stājas veidošanos.
 • 4. Sniegt teorētiskās zināšanas par fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu, par higiēnas prasību ievērošanu, drošības noteikumiem, kā arī apgūt sporta teorētiskos pamatus.
 • 5. Apgūt cietušā glābšanu ūdenī un pirmās palīdzības sniegšanu.
 • 6. Pieradināt pie kārtības un patstāvības.
 • 7. Apgūt peldētprasmes pamatveidus un palīdzēt bērniem justies droši ūdenī.
 • 8. Izpētīt riteņbraukšanas tehnikas elementus.
 • 9. Iemācīt drošības pamatprincipus braucot pa ielu ar velosipēdu.

Bērniem ir iespēja katru dienu, pirms un pēc stundām,draugu kompānijā apmeklēt dažādas nodarbības,lai uzlabotu savu veselību un fizisko attīstību. Te tiek ņemts vērā viņu vecums, vēlmes un fiziskās spējas. Nodarbības vada treneri ar atbilstošu izglītību, zināšanām par bērnu organisma īpatnībām un mīlestību pret savu darbu. Šāda daudzpusīga fiziskā sagatavotība būs laba bāze veselīgam dzīvesveidam un jebkuram sporta veidam, ja bērns to izvēlēsies turpmāk.

Programmu ir licencējis un apstiprinājis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD).

Vairāk par treniņiem Sazināties ar mums